FANDOM


Kesh era un planeta remot ubicat en els Territoris del Bord Exterior. Era el món natal de l'espècie keshiri de quasi-humans. El planeta era muntanyós i estava cobert quasi completament de sorra i tenia almenys un gran oceà.

En el 5.000 ABY, la Omen, una nau Sith, s'estrellà en el planeta, i els supervivents van formar la Tribu Perduda de Sith. Els keshiri cregueren que els Sith eran els seus déus, els Nascuts del Cel, i atorgaren la seva vida al servei de la Tribu.

En altres llengües